Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Lô 16, Đường 2, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chưa cập nhật thông tin.