CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY SẢN TOKYO

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lĩnh vực hoạt động : Nuôi Trồng Thủy Sản. Chuyên sản xuất kinh doanh Tôm Giống Lĩnh vực hoạt động : Nuôi Trồng Thủy Sản. Chuyên sản xuất kinh doanh Tôm Giống