Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Lầu 12, Số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc (NAM PHUC INVESTMENT J.S.C) được thành lập ngày 23/02/2005 theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0303678436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp. Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh xăng, dầu, khí và các sản phẩm liên quan;

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY