Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế PS

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người
Số 1/71 Láng Hạ - Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trong xu thế hội nhập, nhằm tăng cường năng lực của doanh nghiệp, Công ty CP Dầu khí Quốc tế PS được thành lập bởi sự hợp nhất từ 3 công ty: 1 – Công ty TNHH Quốc Tế Sao Đỏ 2 - Công ty TNHH & TM Dầu khí Phuơng bắc 3 - Công ty TNHH LPK Tháng 7 năm 2007 PS chính thức được lựa chọn làm Nhà Phân phối chiến lược của Công ty TNHH ExxonMobil Việt Nam, từ tháng 7 năm 2010 công ty Cổ phần dầu khí Quốc Tế PS là nhà đại lý chiến lược của công ty Total Việt Nam. Trong xu thế hội nhập, nhằm tăng cường năng lực của doanh nghiệp, Công ty CP Dầu khí Quốc tế PS được thành lập bởi sự hợp nhất từ 3 công ty: 1 – Công ty TNHH Quốc Tế Sao Đỏ 2 - Công ty TNHH & TM Dầu khí Phuơng bắc 3 - Công ty TNHH LPK Tháng 7 năm 2007 PS chính thức được lựa chọn làm Nhà Phân phối chiến lược của Công ty TNHH ExxonMobil Việt Nam, từ tháng 7 năm 2010 công ty Cổ phần dầu khí Quốc Tế PS là nhà đại lý chiến lược của công ty Total Việt Nam.