Công ty Cổ phần Công nghệ cao HITECHCO

Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần công nghệ cao (HITECHCO) được thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2003, trên cơ sở cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. Là một công ty thành viên của IMI-Holding do đó công ty HITECHCO là nơi tiếp nhận, ứng dụng, triển khai các kết quả nghiên cứu của Viện IMI để đưa ra các sản phẩm, đáp ứng các nhu cầu của thị trường phía Nam của đất nước.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY