Công ty cổ phần Bình Điền – MeKong

C12/21 Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Bình Điền – MeKong tiền thân là chi nhánh sản xuất phân bón lá cao cấp và thuốc bảo vệ thực vật được thành lập vào đầu năm 2005 thuộc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Đầu năm 2007, chi nhánh phát triển thành Công ty với tên gọi là Công ty Bình Điền – MeKong. Công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa với tên gọi là Công ty cổ phần Bình Điền - MeKong từ ngày 5 tháng 5 năm 2008 theo quyết định số 157/QĐ.TC-BĐ của Công ty Phân bón Bình Điền với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần phân bón Bình Điền góp 51% vốn điều lệ.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY