Cơ Sở Sản Xuất BA KHÁNH

http://bakhanh.vn
Số 24D, Tân Quới Tây, Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cơ Sở Sản Xuất BA KHÁNH Chuyên cung cấp: BÚN TƯƠI các loại, BÁNH PHỞ, BÁNH CANH, BÚN BÒ HUẾ

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY