CN Uni - President Việt Nam Tại Quảng Nam

Lô số 14, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty uni- president việt nam 100% vốn đầu tư nước ngoài,đầu tư trong lĩnh vực lương thực thực phẩm, thức ăn thuỷ sản và nước uống dinh dưỡng

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY