CN Công Ty TNHH Môi Trường Kim Hoàng Phú

http://www.kimhoangphu.com.vn/
A4/41 Đường Liên Ấp 123, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Môi Trường Kim Hoàng Phú  là Đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển,  xử lý Chất thải nguy hại và không nguy hại giúp các doanh nghiệp giải quyết toàn bộ các vấn đề nan giải về môi trường, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển bền vững và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại Doanh Nghiệp.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY