CN Công Ty CP Tập Đoàn Intimex tại Long Thành

http://www.intimexhcm.com/
Ấp Bảo Định – Xuân Định – Xuân Lộc – Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CN Công Ty CP Tập Đoàn Intimex tại Long Thành chuyên mua bán các loại mặt hàng nông sản… 

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY