Chi nhánh phía nam - Công ty TNHH Tập Đoàn Đông Dương

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Số 4 Nguyễn đình chiểu, phường ĐaKao, Quận 1

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Indochina Group là nhóm Công ty chuyên về các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, quản lý dự án, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, kinh doanh thương mại, thi công xây lắp và chuyển giao công nghệ. Với một tập thể các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các kỹ sư và kiến trúc sư, các cán bộ chuyên môn đầy kinh nghiệm, năng lực, sáng tạo và nhiệt tình, với đội ngũ công nhân chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm, với cơ sở vật chất văn minh và đạt tiêu chuẩn, với giàn máy móc thiết bị chuyên dùng tiên tiến, với uy tín và thương hiệu, Indochina Group đã được khách hàng tín nhiệm trong nhiều năm qua. Được hình thành từ năm 1989 và chính thức đi vào hoạt động năm 1996, ban đầu Indochina Group chỉ là một Công ty gồm 5 thành viên sáng lập với số vốn pháp định là 4.145.000.000đ và ngành nghề kinh doanh chính là: Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng (bao gồm cả công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, xử lý nền móng công trình) theo quy định hiện hành của Nhà nước. Sau 1 năm hoạt động, Công ty đã tăng số vốn điều lệ lên 8.168.000.000đ. Từ năm 2007, vốn điều lệ của Công ty Đông Dương đã lên tới 550.000.000.000 đ (năm trăm năm mươi tỉ đồng). Ngoài ra công ty Đông Dương còn góp vốn đầu tư vào 11 công ty con khác. Indochina Group là nhóm Công ty chuyên về các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, quản lý dự án, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, kinh doanh thương mại, thi công xây lắp và chuyển giao công nghệ. Với một tập thể các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các kỹ sư và kiến trúc sư, các cán bộ chuyên môn đầy kinh nghiệm, năng lực, sáng tạo và nhiệt tình, với đội ngũ công nhân chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm, với cơ sở vật chất văn minh và đạt tiêu chuẩn, với giàn máy móc thiết bị chuyên dùng tiên tiến, với uy tín và thương hiệu, Indochina Group đã được khách hàng tín nhiệm trong nhiều năm qua. Được hình thành từ năm 1989 và chính thức đi vào hoạt động năm 1996, ban đầu Indochina Group chỉ là một Công ty gồm 5 thành viên sáng lập với số vốn pháp định là 4.145.000.000đ và ngành nghề kinh doanh chính là: Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng (bao gồm cả công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, xử lý nền móng công trình) theo quy định hiện hành của Nhà nước. Sau 1 năm hoạt động, Công ty đã tăng số vốn điều lệ lên 8.168.000.000đ. Từ năm 2007, vốn điều lệ của Công ty Đông Dương đã lên tới 550.000.000.000 đ (năm trăm năm mươi tỉ đồng). Ngoài ra công ty Đông Dương còn góp vốn đầu tư vào 11 công ty con khác.