Chi nhánh Công ty TNHH Hoá Dệt Hà Tây

http://www.hatayshoes.vn/vi/th
Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì - Hà Nội - Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chi nhánh Công ty TNHH Hoá Dệt Hà Tây chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng giầy thu hóa. Công ty được thành lập ngày 01/11/2007 và được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312000277 - ngày cấp: 28/04/2008 .