Bonbon24h2

Cần tuyển 5 lái xe con lương cao, mới nhất

Cần tuyển 5 lái xe con tuyến dụng lái xe, tài xế, lơ xe, lương cao, mới nhất

Công ty Đại Thiên Lộc tuyển 5 tài xế container

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam) : 14 Lái xe container

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Nhựa Hừng Đông : Tài xế xe container

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

14 Lái xe container

Số lượng: 14
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?