Ban quản lý KCN Hải Sơn – Long An

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chưa cập nhật thông tin.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY