Vì sao Bộ GTVT thu hồi trạm thu phí BOT Bảo Lộc 285 tỷ

10/05/2018 09:19

Để đảm bảo khoảng cách các trạm thu phí không nhỏ hơn 70km theo quy định, Bộ GTVT quyết định thu hồi quyền thu phí trạm BOT Bảo Lộc (Lâm Đồng) trên QL20.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục trong dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục cải tạo QL20 (Km 123+105 đến Km 268) dài 124km đi qua tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng. Trong đó, đoạn từ Km123 đến Km154 thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT có mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đoạn từ Km154 đến Km268 theo hình thức hợp đồng BT đầu tư hơn 2.700 tỷ.

Liên danh nhà đầu tư là tổng công ty 319, công ty Thái Sơn và công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh.

Mua lại trạm Bảo Lộc mới có dự án BOT QL20

Theo kết luận 1428 ngày 7/6/2017 của TTCP, trong tổng mức đầu tư dự án có hạng mục mua quyền thu phí trạm Bảo Lộc (Lâm Đồng) 254,9 tỷ đồng không thuộc danh mục quy định trong cơ cấu tổng mức đầu tư. Do vậy, Bộ GTVT cần xác định điều chỉnh cho phù hợp với phương án tài chính của dự án.

Về vấn đề này, ông Vũ Tuấn Anh - Phó vụ trưởng Vụ Đối tác công tư (Bộ GTVT) cho biết, dự án thành phần 1 đầu tư theo hình thức BOT (Km123-Km268) cần có trạm thu phí để hoàn vốn, nhưng đã có trạm thu phí Bảo Lộc ở gần dự án hiện đang thu phí cho dự án khác.

Dự án xây dựng công trình khôi phục cải tạo QL20 dài 124km

Dự án xây dựng công trình khôi phục cải tạo QL20 dài 124km

Nếu tiếp tục bố trí trạm thì sẽ không đảm bảo cư ly 70km nên Bộ GTVT ra quyết định thu hồi quyền thu phí trạm Bảo Lộc để đặt trạm thu phí cho dự án BOT (Km123-Km268). 

Thời điểm đó, Bộ cũng đang nghiên cứu cơ cấu lại trạm thu phí cho hợp lý, do vậy đã quyết định thu hồi quyền thu phí trạm Bảo Lộc. Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư đã chuyển đủ các chi phí cần thiết để thu hồi quyền thu phí như quyết định.

Tuy nhiên, việc đưa chi phí thu hồi quyền thu phí vào tổng mức đầu tư dự án là chưa phù hợp với các quy định về cơ cấu tổng mức đầu tư nên khi TTCP có ý kiến, Bộ GTVT đã rà soát và phê duyệt quyết định điều chỉnh lại cơ cấu vốn đầu tư cho phù hợp.

Ông Tuấn Anh cho biết, việc thu lại trạm Bảo Lộc và chuyển trạm thu phí về Km145+500 để đảm bảo được khoảng cách các trạm không nhỏ hơn 70km theo quy định và thu phí hoàn vốn hiệu quả; góp phần đảm bảo tính khả thi của dự án BOT, giảm bớt chi phí nhà nước phải chi trả cho dự án theo hình thức BT đến trên 1000 tỷ đồng.

Ngày 8/8/2017, Bộ GTVT đã có quyết định 2339/QĐ-BGTVT phê duyệt điều chỉnh lại trong cơ cấu tổng vốn đầu tư cho phù hợp với phương án tài chính theo đúng ý kiến của TTCP. Theo quyết định phê duyệt này, trạm Bảo Lộc là 285 tỷ đồng. 

Theo Vietnamnet


Hậu Hà