'Trạm thu giá' BOT sẽ đổi thành 'Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ'?

29/05/2018 09:37

Bộ GTVT cho rằng bộ quy định rõ là "Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ", tuy nhiên do các nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là "Trạm thu giá" nên tạo ra những ý kiến phản ứng trong dư luận.

'Trạm thu giá' BOT sẽ đổi thành 'Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ'?Bộ GTVT cho rằng do các nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là "Trạm thu giá" nên tạo ra những ý kiến trong dư luận vừa qua.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi từ "Trạm thu phí BOT" sang "Trạm thu giá BOT", Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Theo Bộ GTVT, việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ phí sang giá có lộ trình cụ thể và được thực hiện theo Luật Phí và Lệ phí đã được Quốc hội thông qua.

Cụ thể, giai đoạn trước 1-1-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10, theo đó "Phí sử dụng đường bộ" nằm trong danh mục phí, lệ phí quy định tại Pháp lệnh này và do Nhà nước quản lý, ban hành (đối với quốc lộ thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính ban hành, đối với đường địa phương thẩm quyền UBND cấp tỉnh ban hành).

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

"Trước thời điểm 1-1-2017, dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được quản lý theo cơ chế phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 và Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính"- Bộ GTVT khẳng định.

Giai đoạn từ 1-1-2017 đến nay, Bộ GTVT cho biết Quốc hội đã ban hành Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25-11-2015, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

Theo danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Phụ lục 02 của Luật Phí và Lệ phí này thì có 17 loại phí được chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ trong đó "Phí sử dụng đường bộ" được chuyển đổi thành "Giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh".

Trên cơ sở Luật phí và Lệ phí và Luật Giá, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Trong đó, Khoản 7, Điều 1 quy định: Bộ trưởng Bộ GTVT quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ gồm: quốc lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Trung ương quản lý. UBND tỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh.

"Như vậy, kể từ 1-1-2017 dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được thực hiện quản lý theo cơ chế giá là phù hợp với Luật Phí và Lệ phí, Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ"- văn bản nêu rõ.

Cũng theo Bộ GTVT, triển khai Luật Phí và Lệ phí, Luật Giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15-11-2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý và Thông tư 49/2016/TT-BGTVT ngày 30-12-2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

"Tại các thông tư này đã quy định rõ, đầy đủ "Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông". Tuy nhiên, có một số trường hợp các nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là "Trạm thu giá" tạo ra những ý kiến trong dư luận vừa qua"- Bộ GTVT cho biết.

Bộ GTVT khẳng định: "Bộ GTVT tiếp thu các ý kiến của người dân, các cơ quan báo chí và sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để sử dụng tên gọi cho phù hợp".

Theo Người Lao Động


Hậu Hà