Tổng cục Đường bộ xin đổi tên gọi trạm thu giá, dùng lại "trạm thu phí"

08/06/2018 15:21

Sau 3 tháng đổi tên từ trạm thu phí BOT sang trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa xin Bộ GTVT dùng lại tên gọi cũ tại các dự án BOT giao thông.

Tổng cục Đường bộ xin đổi tên gọi trạm thu giá, dùng lại

Trạm thu giá Nam Cầu Giẽ sẽ sớm quay lại tên gọi cũ là trạm thu phí Nam Cầu Giẽ để phù hợp với thói quen, được xã hội chấp thuận.

Cụ thể, để thống nhất tên gọi phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, được người dân và doanh nghiệp đồng tình, chấp nhận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ GTVT dùng lại khái niệm trạm thu phí.

Theo đó, Tổng cục đề nghị Bộ xem xét các tên gọi: Trạm thu phí sử dụng đường bộ Km (lý trình) Quốc lộ (tên quốc lộ); trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cầu (tên cầu) Km (lý trình) Quốc lộ (tên Quốc lộ); Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hầm (tên hầm) Km (lý trình) Quốc lộ (tên Quốc lộ).

Với phương án này, tên gọi đã được sử dụng từ khi có cơ chế thu phí sử dụng đường bộ, phù hợp với quy định tại điều 51, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (trạm thu phí là nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt); phù hợp với thói quen của người tham gia giao thông, được xã hội chấp thuận.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tên gọi “trạm thu phí” ở đây được hiểu là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo Luật Giá.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ngày 4/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: Việc đổi tên trạm thu giá thành trạm thu phí tôi thấy không cần phải nghiên cứu và trình. Tôi thấy trở về tên cũ là được, đợi trình Chính phủ lâu lắm!”.

Trước đó, vào ngày 2/3/2018, Vụ tài chính – Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký công văn hỏa tốc (văn bản số 1296), trong đó yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các tổng công ty thực hiên hoàn thành việc thay thế biển hiệu từ “trạm thu phí” thành “trạm thu giá” trước ngày 7/3/2018 và các Cục quản lý đường bộ kiểm tra, báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 10/3/2018.

Nguồn: Báo Đầu Tư


Hậu Hà