Tài xế nên làm gì khi gặp cùng lúc nhiều loại xe ưu tiên?

19/03/2018 16:13

Khi gặp cùng một lúc nhiều loại xe ưu tiên tại các giao lộ, người lái xe nên làm gì để đúng quy tắc giao thông, tránh vi phạm luật?

Tài xế nên làm gì khi gặp cùng lúc nhiều loại xe ưu tiên?

1. Thứ tự các xe đi như thế nào mới đúng quy tắc giao thông?

A. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con

B. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con

C. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa

Tài xế nên làm gì khi gặp cùng lúc nhiều loại xe ưu tiên?

2. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

A. Xe công an

B. Xe chữa cháy

Tài xế nên làm gì khi gặp cùng lúc nhiều loại xe ưu tiên?

3. Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

A. Xe công an

B. Xe quân sự

Tài xế nên làm gì khi gặp cùng lúc nhiều loại xe ưu tiên?

4. Các xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Các xe ở phía tay phải và tay trái của CSGT được phép đi thẳng

B. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải

C. Các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được tiếp tục đi

Tài xế nên làm gì khi gặp cùng lúc nhiều loại xe ưu tiên?

5. Đi theo mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe chữa cháy

B. Xe tải

C. Cả hai xe

Tài xế nên làm gì khi gặp cùng lúc nhiều loại xe ưu tiên?

6. Trong trường hợp này, thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe công an, xe quân sự, xe con và mô tô

B. Xe quân sự, xe công an, xe con và mô tô

C. Xe mô tô và xe con, xe quân sự, xe công an

ĐÁP ÁN

Câu 1 -  B

Giải thích: Ở ngã tư này có nhiều xe ưu tiên. Thứ tự đi đúng như sau: Xe cứu hỏa (được ưu tiên trước xe cứu thương), xe cứu thương (xe ưu tiên), xe con.

Câu 2 - B

Giải thích: Ở đường giao nhau này có 2 xe ưu tiên. Theo quy định, xe chữa cháy được quyền đi trước xe công an.

Câu 3 - B

Giải thích: Ở đường giao nhau này có nhiều xe ưu tiên và có đặt biển báo phân biệt đường ưu tiên và đường không ưu tiên. Xe quân sự và xe công an là xe được ưu tiên như nhau, cùng đi trên đường ưu tiên. Nhưng xe quân sự không phải nhường xe bên phải nên được quyền đi trước.

Câu 4 - C

Giải thích: Ở nơi đường giao nhau có CSGT điều tiết, theo quy định, người điều khiển giao thông giơ tay phải thẳng đứng báo hiệu cho tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được đi tiếp.

Câu 5 - B

Giải thích: Ở ngã tư có đặt biển báo "Cấm đi ngược chiều" và biển "Cấm rẽ trái" có tác dụng cấm xe quay đầu. Xe chữa cháy là xe ưu tiên được phép đi vào đường cấm, đi ngược chiều. Xe tải quau đầu trong phạm vi tác dụng của biển "Cấm rẽ trái" nên vi phạm quy tắc.

Câu 6 - B

Giải thích: Ở ngã tư này có nhiều xe ưu tiên (xe quân sự và xe công an có quyền ưu tiên ngang nhau) và đặt biển báo phân biệt đường ưu tiên và đường không ưu tiên. Thứ tự các xe đi như sau: 1 - Xe quân sự đi trên đường ưu tiên, đi thẳng không phải nhường đường xe bên phải. 2 - Xe công an rẽ trái, phải nhường xe quân sự bên phải. 3 - Xe con và mô tô đi thẳng.

Nguồn: Zing


Hậu Hà