Phát hiện nhân viên đường sắt uống rượu, ngủ gật trong ca trực

05/06/2018 17:46

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có cuộc kiểm tra đột xuất đối với nhân viên đường sắt và phát hiện có nhân viên gác ghi đã bỏ vị trí, sử dụng rượu bia khi lên ban và vi phạm các quy định khác về kỷ luật lao động.

Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa có cuộc kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu và phát hiện hàng loạt những vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy định về an toàn đường sắt.  

Cụ thể, Cục ĐSVN đã kiểm tra tác nghiệp của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - TPHCM, Bắc Hồng - Văn Điển thuộc địa bàn quản lý của các Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Hà Thái, Vĩnh Phú, Bình Trị Thiên, Quảng Nam - Đà Nẵng, Sài Gòn và các Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội, Hà Thanh, Hà Thái Hải, Sài Gòn.

Công tác kiểm tra cho thấy, có nhân viên gác ghi đã bỏ vị trí, sử dụng rượu bia khi lên ban và vi phạm các quy định khác về kỷ luật lao động. Bên cạnh đó, một số nhân viên gác đường ngang, nhân viên tổ dồn ngủ trong ca trực, không mặc đồng phục, thiếu, hư hỏng trang thiết bị liên quan đến tác nghiệp của đường ngang theo quy định.

Phát hiện nhân viên đường sắt uống rượu, ngủ gật trong ca trực

Đặc biệt, có đơn vị đã bố trí học sinh thực tập làm nhiệm vụ chức danh nhân viên gác đường ngang. Thậm chí, một số đường ngang có tình trạng cho tổ chức cá nhân bên ngoài kinh doanh trong phạm vi xung quanh nhà gác đường ngang, gây ảnh hưởng đến tác nghiệp của nhân viên gác đường ngang, an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực đường ngang.

Cục ĐSVN cũng cho biết, việc kiểm tra, giám sát của Tổng Công ty ĐSVN và một số tổ chức quản lý đường sắt đang bị buông lỏng, chưa thường xuyên liên tục, nội dung kiểm tra không đảm bảo tính nghiêm túc.  

Nhằm chấn chỉnh và đảm bảo công tác trực tàu, an toàn giao thông, Cục ĐSVN đã yêu cầu Tổng Công ty ĐSVN kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động; rà soát, hoàn thiện quy định kiểm tra, giám sát đối với công tác an toàn giao thông đường sắt của tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng


Hậu Hà