Người lao động sẽ được nghỉ 4 đến 5 ngày trong tuần cuối tháng 4-2018.

09/03/2018 16:40

Trong dịp lễ giỗ Tổ, 30-4 và lễ lao động 1-5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 đến 5 ngày trong tuần cuối tháng 4-2018.

Người lao động sẽ được nghỉ 4 đến 5 ngày trong tuần cuối tháng 4-2018.Người lao động sẽ được nghỉ 4 - 5 ngày trong 1 tuần cuối tháng 4-2018

Theo quy định của Luật lao động, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ 1 ngày trong dịp giỗ Tổ (10-3 âm lịch) và nghỉ 2 ngày lễ 30-4 và 1-5.

Như vậy, ngày giỗ Tổ năm nay sẽ là thứ tư 25-4, người lao động sẽ được nghỉ, hưởng nguyên lương. 

Tiếp đó, ngày thứ bảy và chủ nhật rơi vào 28 và 29-4, người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần sẽ được nghỉ, ngày 30-4 và 1-5 rơi vào thứ hai và thứ ba thì đương nhiên người lao động được nghỉ nguyên lương. 

Như vậy người lao động sẽ được nghỉ ngày 25-4 và 4 ngày liên tiếp từ 28-4 đến hết 1-5.

Đối với người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần), sẽ được nghỉ ngày giỗ Tổ 25-4, và nghỉ liền 3 ngày từ 29-4 đến hết ngày 1-5.

Nguồn: Tuổi Trẻ


Hậu Hà