Mức phạt vận chuyển lâm sản trái phép có thể lên đến 1 tỷ đồng

26/04/2019 14:36

Ngày 25/04/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp. Nghị định ghi rõ mức phạt cụ thể cho từng hành vi như sau

Mức phạt vận chuyển lâm sản trái phép có thể lên đến 1 tỷ đồng

Theo đó, việc áp dụng xử phạt hành chính được quy định như sau;

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng;

Tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với tổ chức là 1 tỷ đồng.

Cụ thể một số mức phạt về các hành vi vi phạm như sau:

- Hành vi săn bắn, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 5-400 triệu đồng.

- Hành vi vận chuyển lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó bị xử phạt từ 5-500 triệu đồng.

- Hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản không đúng với nội dung hồ sơ đó bị xử phạt từ 5- 500 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019.


Ngân Phan