Lỗi xe ô tô đi sai làn đường có bị tước giấy phép lái xe?

26/05/2018 09:20

Tôi bị CSGT thổi phạt và lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi đi không đúng làn đường quy định. Ngoài việc bị phạt tiền, CSGT còn giữ giấy phép lái xe của tôi...

Câu Hỏi:

Tôi bị CSGT thổi phạt và lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi đi không đúng làn đường quy định. Ngoài việc bị phạt tiền, CSGT còn giữ giấy phép lái xe của tôi. Xin hỏi, việc CSGT giữ giấy phép lái xe của tôi trong lỗi vi phạm trên có đúng không?

(Nguyễn Tấn Tài, Biên Hòa, Đồng Nai)

Lỗi xe ô tô đi sai làn đường có bị tước giấy phép lái xe?

Trả lời:

Theo điểm c Khoản 4 Điều 5 Nghị định 46/2016 quy định:

Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà.

Ngoài ra, tại điểm b Khoản 12 Điều 5 của nghị định này quy định ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Như vậy, trong trường hợp vi phạm của bạn thì ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Nguồn: Pháp Luật


Hậu Hà