Hết hạn đăng kiểm bao lâu thì bị giữ giấy phép lái xe?

05/06/2018 08:34

Do không để ý nên tôi đã để Giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn 2 tháng. Khi lưu thông tôi đã bị CSGT thổi phạt với hành vi vi phạm hết hạn đăng kiểm..

Hết hạn đăng kiểm bao lâu thì bị giữ giấy phép lái xe?

Câu Hỏi:

Do không để ý nên tôi đã để Giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn 2 tháng. Khi lưu thông tôi đã bị CSGT thổi phạt với hành vi vi phạm hết hạn đăng kiểm. Ngoài việc bị phạt tiền, tôi còn bị giữ giấy phép lái xe đến 3 tháng. Xin hỏi, thời gian hết hết hạn đăng kiểm xe bao nhiêu tháng mới bị giữ giấy phép lái xe?

(Nguyễn Công Minh, Tân Bình, TP.HCM)

Trả lời:

Theo Điểm c Khoản 4 Điều 16 Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cụ thể:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Cũng theo quy định tại Điểm e Khoản 5 Điều 16 Nghị định 46/2016 quy định, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Như vậy, chỉ trường hợp điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Nguồn: Pháp Luật


Hậu Hà