Giảm phí tại BOT T1, T2 trên Quốc lộ 91

15/03/2018 15:58

Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận phương án giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu giá BOT T1 và T2 tại Cần Thơ.

Hai trạm thu giá này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 theo hợp đồng BOT của Bộ Giao thông Vận tải. 

Giảm phí tại BOT T1, T2 trên Quốc lộ 91

Theo đó, sẽ có các mức giảm từ 30% tới 100% cho người dân của các vùng lân cận, xét theo hộ khẩu thường trú và loại phương tiện qua hai trạm này. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị các bên liên quan kiểm tra, đảm bảo đúng các đối tượng, phạm vi, tỷ lệ giảm giá và tiến hành áp dụng giảm giá sau khi đảm bảo thực hiện đủ các điều kiện. 

Cùng với đó, Bộ yêu cầu có giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh xảy ra các hiện tượng tiêu cực.

Nguồn: TV Online


Hậu Hà