Dự kiến sẽ xử phạt chủ xe không dán thẻ thu phí tự động

12/03/2018 20:40

Dự kiến 100% phương tiện sẽ dán thẻ thu phí tự động để thanh toán khi qua trạm thu phí. Đây là mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra trong năm 2018.

Hậu Hà