Điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C ?

30/05/2018 08:59

Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn.

Câu Hỏi:

Tôi đã có giấy phép lái xe hạng B2 và có thời gian hành nghề trên 2 năm và trên 50.000 km lái xe an toàn. Nay tôi muốn nâng giấy phép lái xe lên hạng C thì cần phải có những điều kiện nào? Thời gian học lý thuyết, thực hành trong bao lâu?

(Dconghien99@...)

Điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C ?

Trả Lời:

Về điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C

Theo Điểm a Khoản 3 Điều 7 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện đối với người học lái xe như sau:

Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn: Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn chỉ có trên 2 năm hành nghề và trên 50.000 km lái xe an toàn, so với quy định là thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên thì bạn chưa đủ điều kiện để nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C.

Cũng theo Điểm c Khoản 1 Điều 14 của thông tư này về đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe thì hạng B2 lên C có tổng cộng 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144).

Thực hành lái xe chỉ được thực hiện sau khi học viên đã được kiểm tra đạt yêu cầu môn Pháp luật giao thông đường bộ và Kiến thức mới về xe nâng hạng.

Nguồn: Pháp Luật


Hậu Hà