Cuối 2019, thu giá không dừng tất cả các trạm BOT

13/04/2018 10:43

Tại hội nghị triển khai thu giá sử dụng đường bộ không dừng diễn ra tại TP HCM chiều 12/4, nhiều ý kiến cho rằng, thu giá không dừng là hình thức hiện đại, đảm bảo minh bạch các trạm BOT.

Cuối 2019, thu giá không dừng tất cả các trạm BOTLàn thu phí tự động tại Trạm thu giá Bến Thủy

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, nguyên tắc thu giá dịch vụ điện tử tự động không dừng không làm tăng mức thu phí so với các hình thức thu hiện hành. Việc này bảo đảm quyền thụ hưởng của các nhà đầu tư, an toàn, bảo mật thông tin, bảo đảm việc tích hợp cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời để phục vụ quản lý nhà nước. Đặc biệt, sẽ minh bạch công tác thu giá.

“Đây là chủ trương lớn của Chính phủ trong việc nâng cao tính công khai minh bạch trong thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ cũng như giảm ùn tắc. Đồng thời, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian lưu thông, giảm thanh toán tiền mặt góp phần giảm TNGT”, ông Huyện nói.

Theo ông Huyện, chậm nhất đến 31/12/2019, các dự án phải bàn giao toàn bộ các trạm thu giá đang vận hành để thực hiện thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng. Cơ quan chức năng sẽ dừng hoạt động thu giá đối với các dự án không thực hiện đúng lộ trình trên cho đến khi tổ chức triển khai thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Tại hội nghị, đại diện Sở GTVT Đồng Nai đặt câu hỏi: “Với dự án của địa phương triển khai, nhưng hiện nay chỉ có một đơn vị cung cấp là VETC thì có độc quyền hay không? Đơn vị nào có thể thẩm định và xác định chi phí? Chẳng hạn, bên cung cấp dịch vụ đòi hỏi tỷ lệ phần trăm cao còn nhà đầu tư BOT muốn tỷ lệ thấp, việc không đạt được thỏa thuận là hoàn toàn có thể xảy ra”, vị này nói.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Huyện cho biết, VETC là lựa chọn và được Chính phủ cho phép triển khai thu giá không dừng. Sau khoảng một năm mời thầu các nhà thu giá không dừng, chỉ có một nhà thầu gửi hồ sơ. Sau đó, tiếp tục đăng báo Đấu thầu, không có người tham gia mới chỉ định thầu VETC là nhà đầu tư giai đoạn 1. Trong giai đoạn 2, đến nay có 4 nhà đầu tư đã tham gia hồ sơ. Về thẩm định giá, các Sở GTVT có thể cử người làm việc với tổng cục để có hướng dẫn cụ thể.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết, Cục Đăng kiểm đã phối hợp với VETC thực hiện dán thẻ từ năm 2016. Đăng kiểm mong các Sở GTVT phối hợp với cục và Tổng cục Đường bộ để triển khai việc dán thẻ. Hết năm nay, số lượng xe là 3,5 triệu, không phải là 2,8 triệu nữa. Khó khăn là nhiều địa phương chưa có nhu cầu nên mục tiêu phải dán 100% cần xem lại. 

Theo: Báo Giao Thông


Hậu Hà