Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế tài sản ô tô trên 1,5 tỷ

13/04/2018 23:22

Tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên có thể sẽ phải chịu thuế tài sản theo đề xuất do Bộ Tài chính đưa ra trong nội dung xây dựng dự án Luật thuế tài sản.

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế tài sản ô tô trên 1,5 tỷÔ tô giá từ 1,5 tỷ đồng có thể sẽ phải chịu thuế tài sản theo đề xuất của Bộ Tài chính

Tại buổi họp báo chuyên đề về Dự án Luật thuế tài sản do Bộ Tài chính tổ chức chiều 13.4, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thuế tài sản là một loại thuế ra đời sớm trong hệ thống thuế của đa số các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển.

Hiện có 174/193 nước thực hiện thu thuế tài sản (thuế thu hàng năm, trong quá trình sử dụng tài sản) với nhiều tên gọi khác nhau. Các nước sử dụng thuế tài sản như một công cụ tài chính hữu hiệu để tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản của tổ chức, cá nhân, đồng thời có thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, điều tiết một phần thu nhập của tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản nhà, đất; góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

Theo đó, ba đối tượng để đề xuất đánh thuế là đất, nhà ở, công trình xây dựng trên đất và máy bay, ô tô, du thuyền. Đối với tàu bay, ô tô, du thuyền cũng có 2 phương án. Phương án 1 là đánh thuế tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng. Phương án hai là không đánh thuế các đối tượng trên.

Về giá tính thuế đối với tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên khi thực hiện phương án đánh thuế đối với tàu bay, du thuyền, ô tô. Bộ Tài chính cho biết, để thống nhất với quy định về giá tính thuế đối với đất, nhà, đề nghị giá tính thuế đối với tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên như sau:

Đối với tàu bay, du thuyền, ô tô mới: Giá tính thuế là giá trị tài sản tại thời điểm tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với tàu bay, du thuyền, ô tô đã qua sử dụng: Giá tính thuế được xác định bằng giá trị tài sản mới nhân với tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản do UBND cấp tỉnh ban hành theo thời gian sử dụng tài sản tại thời điểm tính thuế.

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế tài sản ô tô trên 1,5 tỷÔng Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính)

Do đó, đề nghị 2 phương án thuế suất thuế tài sản như sau. Phương án 1: áp dụng mức thuế suất thuế tài sản chung là 0,3%; phương án 2: áp dụng mức thuế suất thuế tài sản chung là 0,4%.

Đối với tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên (trường hợp đánh thuế đối với các tài sản này), Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án thuế suất là 0,3% và 0,4%.

Đồng thời để đảm bảo tính ổn định của giá tính thuế, thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế, đề nghị quy định giá tính thuế được ổn định 5 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Việc ổn định theo chu kỳ 5 năm được thực hiện như sau: Trường hợp trong chu kỳ có sự thay đổi người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố dẫn đến thay đổi giá tính thuế thì cũng không phải xác định lại số thuế phải nộp cho thời gian còn lại của chu kỳ; trường hợp phát sinh tài sản mới chịu thuế thì giá tính thuế được ổn định cho thời hạn còn lại của chu kỳ (nội dung này sẽ được quy định tại các văn bản dưới Luật).

Theo Bộ Tài chính, dự kiến dự thảo Luật thuế tài sản sẽ được công bố rộng rãi, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương... Sau đó, sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính ph, đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội.

Nguồn: Dân Trí


Hậu Hà