Bỏ quy định trạm BOT phải cách nhau tối thiểu 70 km?

10/05/2018 09:12

Trong dự thảo lần hai, Bộ GTVT đã bỏ quy định khoảng cách trạm thu phí, lấy ý kiến người dân, hiệp hội về vị trí trạm BOT.

Bỏ quy định trạm BOT phải cách nhau tối thiểu 70 km?Việc Bộ GTVT đưa ra các quy định trong dự thảo lần một của thông tư gặp một số phản ứng của các bộ, ngành và phải điều chỉnh. Ảnh: VIẾT LONG

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo (lần hai) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Điểm đáng chú ý của dự thảo lần hai là quy định vị trí trạm thu giá phải được xác định trong thời gian lập dự án BOT; phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan (Nhà nước, nhà đầu tư, người dân địa phương); phải thuận lợi cho việc thu giá, đảm bảo khả năng hoàn vốn của dự án BOT.

Trong đó, đối với đường địa phương, trạm thu giá phải nằm trong phạm vi dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ GTVT.

Đối với quốc lộ, trạm thu giá phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương (HĐND, UBND).

Như vậy, so với dự thảo lần trước thì lần này bỏ lấy ý kiến của Hiệp hội Vận tải ô tô và ý kiến của nhân dân địa phương.

Nguyên nhân bỏ là trước đó, Bộ Tài chính có ý kiến cần cân nhắc sự cần thiết khi đưa thêm tiêu chí “lấy ý kiến của nhân dân địa phương”. Trường hợp nếu đưa tiêu chí lấy ý kiến tham gia của nhân dân địa phương phải xây dựng thêm tiêu chí định lượng tỉ lệ thống nhất/không thống nhất để có cơ sở thực hiện. Theo đó, Bộ GTVT, tiếp thu ý kiến trên, Bộ GTVT bỏ nội dung lấy ý kiến của người dân địa phương do đã lấy ý kiến của HĐND và bỏ nội dung lấy ý kiến của Hiệp hội Vận tải ô tô.

Dự thảo lần này cũng bỏ quy định khoảng cách giữa hai trạm thu giá ở trên cùng một tuyến đường phải đảm bảo cự ly tối thiểu là 70 km, trừ những trạm thu giá hoàn vốn cho các dự án cầu đường bộ, hầm đường bộ. Nguyên nhân bỏ quy định này là tiếp thu các ý kiến cho rằng việc quy định khoảng cách gặp khó khăn vì có thể rơi vào khu vực dân cư đông, chưa rõ cơ sở khoa học để đưa ra quy định, không phù hợp với các thông tư hiện hành...

Theo Pháp Luật Online


Hậu Hà