Bộ câu hỏi sát hạch lái xe hoàn toàn mới sắp ban hành

03/05/2018 15:46

Bộ câu hỏi mới sẽ bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp với thực tiễn và không còn 'đánh đố' người học.

Tổng cục đường bộ Việt Nam đang xem xét, sửa đổi bộ câu hỏi thi lý thuyết sat hạch cơ giới đường bộ từ 450 lên 500 câu. Ngoài ra, đáp án đúng chỉ có 1, chứ không phải 1 hoặc 2 như trước đây. Theo báo Giao thông, Tổng cục Đường bộ VN đang sửa đổi bộ câu hỏi mới dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp GPLX. Dự kiến, tháng 7/2018, Bộ câu hỏi mới sẽ tăng từ 450 lên 500 câu...

Bộ câu hỏi sát hạch lái xe hoàn toàn mới sắp ban hànhBộ câu hỏi cũ sẽ được thay bằng bộ câu hỏi 500 mới.

50 câu hỏi mới sẽ được bổ sung gồm: 15 câu sa hình mới, trong đó 2 câu liên quan đến đường sắt, nâng tổng số lên 13 câu liên quan đến đường sắt. Cùng đó, 25 câu về biển báo mới cũng được bổ sung để phù hợp với Quy chuẩn 41:2016 về báo hiệu đường bộ. Ngoài ra, 10 câu hỏi về kỹ thuật lái xe liên quan đến kỹ năng xử lý tình huống trên đường cao tốc, đường trơn trượt, đường có băng tuyết cũng được bổ sung thêm.

Bộ câu hỏi sát hạch lái xe hoàn toàn mới sắp ban hành

Ngoài ra, trong lần sửa đổi bộ câu hỏi, không chỉ bổ sung thêm 50 câu hỏi mới mà Tổng cục sẽ rà soát lại toàn bộ 450 câu hỏi cũ. Bộ 500 câu hỏi mới sẽ kết cấu lại các câu hỏi và phương án trả lời. Theo đó, chỉ có 1 ý trả lời đúng thay vì ở bộ 450 câu hỏi cũ có nhiều câu trả lời gồm 2 ý trả lời đúng, thí sinh trả lời thiếu 1 ý được coi là trả lời sai.

Đại diện Tổng cục Đường bộ VN cũng cho biết bộ câu hỏi mới sẽ được thiết kế căn cứ vào cơ sở pháp lý hiện hành, khoa học hơn, bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp với thực tiễn và không còn “đánh đố” người học. Dự kiến đến tháng 7/2018 sẽ ban hành chính thức bộ 500 câu hỏi mới.

Theo Dân Việt


Hậu Hà