85% tai nạn giao thông xảy ra do nam giới

23/04/2018 10:01

Phần lớn là tai nạn đường bộ, nguyên nhân chủ yếu là các vi phạm làn đường, tốc độ, buổi tối là thời gian hay xảy ra tai nạn nhất - một số điểm đáng chú ý về tình hình giao thông 3 tháng đầu năm 2018.

Hậu Hà